Tên: M. Phan
Nơi cư ngụ: Toronto
Posted: 10/4/2002 10:37:14 PM

Nhìn chung thì đây là một sự hy sinh rất lớn để thực hiện một vườn xum xuê cho các trẻ em ở hải ngoại. Tôi cũng nghĩ rằng: nếu có những gia đình Việt Nam nào đó vì không thể đem con đến trường được thì cũng có thể dùng mảnh vườn này để dạy cho con cái họ học tiếng Việt.

<< Trang đầu | < Trang trước | Trang sau >> | Trang cuối
Trang 15 trong 15

Những lời cảm tạ Xem mọi ý kiến Góp ý xây dựng