Vườn Trẻ chân thành cảm tạ các Trung Tâm Việt ngữ và hội đoàn/cá nhân sau đây đã bổ khuyết về kỹ thuật, hoặc khuyến khích, hoặc hợp tác trong việc phổ biến Vườn Trẻ:

GS Hoàng Chiều Nhân - Trung Tâm Văn Hóa Hồng Ðức, Montreal, Canada
GS Ðỗ Quang Vinh - Mississauga, Canada
Ông Nguyễn Văn Khoa - Ban Ðại Diện các Trung Tâm Việt Ngữ Nam Cali, USA
Ông Vũ Văn Thái - Trường Việt ngữ Tổ Ðình Từ Quang, Montreal, Canada
Bà Phan Thị Mười và Bà Lưu Kim Oanh - Các trường Việt ngữ Công Giáo Toronto, Canada
Bà Bùi Tố Hương - Các trường Việt ngữ Cộng Ðồng Người Việt Toronto, Canada
Bà Lê Mỹ Hạnh - Trường Việt ngữ Thăng Long, Falls Church, VA, USA
Soeur Vũ Mỹ Nga - Trường Việt ngữ Hòa Bình, QLD, Australia
Ông Nguyễn Vinh Mạnh - Trường Việt ngữ (Mississauga & Brampton), Canada
Ông Bành Quang Hiệp - Trường Việt ngữ Huyền Quang, Houston, TX, USA
Ông Nguyễn Trung - Trường Việt ngữ Văn Lang, Dallas, TX, USA
Cô Lê Phạm Thúy Kim - Arizona University, USA
Ông Nguyễn Nghĩa - Văn Nghệ Magazine, Canada
Tiến Sĩ Võ Thanh Thủy, J.D., Garden Grove, CA, USA
Cô Trần Ðức Anh Thư - Bút Nhóm Ngàn Thông, Montreal, Canada
Anh Trương Minh Trí, Ph.D. - Ðài Phát Thanh Hồn Việt, Ottawa, Canada
...và tất cả các anh chị em khác đã từng giúp đỡ Vườn Trẻ
Những lời cảm tạ Xem mọi ý kiến Góp ý xây dựng