Trở lại (Back)
  Úp lá khoai (4-6t-U)
Cùng Chơi Với Bé Xin bấm vào đây để in trang này ra  
 
Số người chơi: Tập thể

Cách chơi: Các bàn tay úp xuống mặt bằng và một người vừa đếm vừa chỉ vào các bàn tay cho đến chữ cuối của bài hát. Tay ai bị trúng vào chữ cuối sẽ bị bỏ ra ngoài. Lại hát tiếp và dùng phương pháp loại dần như trò chơi Chồng nụ, chồng hoa.

Úp lá khoai
Mười hai chong chóng
Ðứa mặc áo trắng
Ðứa mặc áo đen
Ðứa xách lồng đèn
Ðứa cầm ống thụt
Chạy ra chạy vô
Ðứa xách ống điếu
Ðứa té xuống sình
Thúi ình chình ngủ.


Cũng có thể hát bài này ngắn hơn:

Úp lá khoai
Mười hai bông sứ
Ðứa lượm khoai từ
Ðứa đứng ngã tư
Ðứa ngồi ứ hự.
Ca/đồng dao & thơ Cùng bé ca hát Cùng chơi với bé Hạnh phúc gia đình
Kể chuyện bé nghe Phòng tranh Sổ tay phụ huynh Sức khỏe/dinh dưỡng