Trở lại (Back)
  15 phút đồng hồ (6-8t-1)
Cùng Bé Ca Hát Xin bấm vào đây để in trang này ra  
 
15 phút đồng hồ
Buồn nhớ má thấy mồ
Buồn như con cá rô đem bỏ vào tô
Mình lên giây đồng hồ
Mừng hết lớn hở bồ
Mừng như con cá rô đang bơi ra hồ

Ca/đồng dao & thơ Cùng bé ca hát Cùng chơi với bé Hạnh phúc gia đình
Kể chuyện bé nghe Phòng tranh Sổ tay phụ huynh Sức khỏe/dinh dưỡng