Trở lại (Back)
  Anh em ta về (8t+-A)
Cùng Bé Ca Hát Xin bấm vào đây để in trang này ra  
 
Anh em ta về cùng nhau ta quây quần (nè)
Một hai ba bốn năm
Anh em ta về cùng nhau ta xum họp (nè)
Năm bốn ba hai một
Một đều chân bước nhé
Hai quay nhìn nhau đi
Ba cầm tay chắc nhé không muốn ai chia lìa
Bốn nhớ rằng chúng ta bốn bể anh em một nhà
Năm nhớ mãi tình này trong câu ca
Ca/đồng dao & thơ Cùng bé ca hát Cùng chơi với bé Hạnh phúc gia đình
Kể chuyện bé nghe Phòng tranh Sổ tay phụ huynh Sức khỏe/dinh dưỡng