Trở lại (Back)
  Yêu mến mẹ cha (6-8t-Y)
Cùng Bé Ca Hát Xin bấm vào đây để in trang này ra  
 
Yêu mến mẹ cha
Yêu trên đầu tôi
Yêu mến mẹ cha trong quả tim này
Yêu mến mẹ cha
Yêu trong màu mắt
Yêu mến mẹ cha trên toàn thân tôi

Ca/đồng dao & thơ Cùng bé ca hát Cùng chơi với bé Hạnh phúc gia đình
Kể chuyện bé nghe Phòng tranh Sổ tay phụ huynh Sức khỏe/dinh dưỡng