Trở lại (Back)
  Anh đầu bếp kỳ tài (4-6t-A)
Cùng Bé Ca Hát Xin bấm vào đây để in trang này ra  
 
Kìa mùi gì khen khét anh đầu bếp của tôi ơi!
Sao anh cho chúng tôi xực món chi lạ đời.
Cháo sao gọi là cơm!
Cháo sao gọi là cơm!

Kìa mùi gì khen khét anh đầu bếp của tôi ơi!
Sao anh cho chúng tôi xực món chi lạ đời.
Trứng sao lại màu đen!
Trứng sao lại màu đen!

Kìa mùi gì khen khét anh đầu bếp của tôi ơi!
Sao anh cho chúng tôi xực món chi lạ đời.
Cá sao còn cả đuôi!
Cá sao còn cả đuôi!

Kìa mùi gì khen khét anh đầu bếp của tôi ơi!
Sao anh cho chúng tôi xực món chi lạ đời.
Khiếp có thêm cục son!
Gôm có đôi giày tây!

(Nguyễn Ðức Quang)

Ca/đồng dao & thơ Cùng bé ca hát Cùng chơi với bé Hạnh phúc gia đình
Kể chuyện bé nghe Phòng tranh Sổ tay phụ huynh Sức khỏe/dinh dưỡng