Trở lại (Back)
  Truyền tin bằng miệng (6-8t-T)
Cùng Chơi Với Bé Xin bấm vào đây để in trang này ra  
 
Cần những gì: Sân chơi

Số người chơi: Tập thể

Cách chơi: Ðây là một trò chơi để chứng minh sự sai lầm của một bản tin khi được rỉ tai (nói nhỏ) từ người này sang người khác.

Các em ngồi thành vòng tròn. Người điều khiển sẽ nói nhỏ cho em bên phải một bản tin ngắn (Thí dụ: “Sáng thức dậy, đánh răng, rửa mặt, ôn bài vở và sửa soạn đi học...”

Em nào nghe xong bản tin sẽ quay qua nói nhỏ cho người bên phải của mình bản tin đó và tiếp tục cho đến em cuối cùng.

Em cuối cùng sau khi nghe bản tin sẽ nói lón cho mọi người nghe bản tin mình nhận được Nguồn Tin

Ðể tăng thêm phần hào hứng và thi đua, có thể truyền một bản tin cho một em đầu tiên của mỗi đội. Sau tiếng còi bắt đầu, em này sẽ về đội mình và nói nhỏ cho em đứng đàng sau mình; em đàng sau sẽ nói nhỏ em đàng sau nữa cho đến em cuối cùng.

Em cuối cùng của mỗi đội sẽ chạy lên nói lại cho người điều khiển bản tin của mình nghe được.

Ðội nào nói đúng và sớm nhất sẽ thắng.
Ca/đồng dao & thơ Cùng bé ca hát Cùng chơi với bé Hạnh phúc gia đình
Kể chuyện bé nghe Phòng tranh Sổ tay phụ huynh Sức khỏe/dinh dưỡng