Trở lại (Back)

Ca Dao Tục Ngữ Câu Vè Ðồng Dao và Thơ
Tổng cộng có 555 bài trong mục này
2 thằng trộm với con lừa (8t+-2)
A kẹo kéo! (4-6t-A)
Ai làm gì đó? (2-4t-A)
Ai lớn hơn ai? (6-8t-A)
Ấm và chảo (2-4t-A)
Ăn học (6-8t-A)
Ăn tham (4-6t-A)

Trang 1 trong 80
| Trang đầu | Trang sau | Trang cuối |
Ca/đồng dao & thơ Cùng bé ca hát Cùng chơi với bé
Kể chuyện bé nghe Phòng tranh Tài liệu giáo án